Các lựa chọn thay thế cho gà Culling Chi

0
135

Con gà lớn nhất của tôi đã tám tuổi.  Gà Culling Chi vẫn đẻ được một ít trứng mỗi năm, nhưng chúng thường nhăn nheo và hơi méo với vỏ mỏng.  Gà Culling Chi c