Trang trại Garfield và gà Java đen

0
141

Tăng dân số gà Java đen là mục tiêu chính của Trang trại Garfield. Tôi nuôi giữa những năm 1990, con gà Java đã gần tuyệt chủng. Từng là loài gia cầm phổ biến ở chợ nổi tiếng về sản lượng thịt và được cho là giống gà lâu đời thứ hai của Hoa Kỳ, nhưng chỉ có ít hơn 150 con gia cầm giống vẫn còn ở Hoa Kỳ.