Gà mái Guinea có phải là bà mẹ tồi tệ nhất trong tất cả

0
137

Gà mái guinea có thực sự làm mẹ xấu? Có thực sự là một mối quan tâm? Vấn đề chính xác với các bà mẹ gà mái guinea là gì, và tại sao mọi người lại nói những điều chống lại những con gà rất thú vị này vốn là một lợi ích đáng có xung quanh trang trại, bằng cách đưa ra những tuyên bố tiêu cực về guinea hoặc đặt những câu hỏi như, “Có đúng là guinea không gà mái làm xấu mẹ à? ” Một người nuôi chuột lang có kinh nghiệm sẽ hiểu rằng không có câu trả lời đơn giản cho câu hỏi này.

Gà mái Guinea
Gà mái Guinea

Thời tiết không tốt?

Ở đây, ở Hoa Kỳ không khô khan như nơi ở ban đầu của chúng ở châu Phi, và gà guinea không hoàn toàn bình tĩnh hoặc dễ dàng di chuyển khỏi ổ như hầu hết gà mái. Guinea thường không đẻ trứng bên trong chuồng an toàn trong các hộp làm tổ. Khi có cơ hội, trứng gà mái guinea  thường được đẻ ngoài tr