Hồ sơ giống: Gà Breda

0
138

Giống gà này đã được biết đến với nhiều tên gọi: gà Breda, gà Breda, Kraaikops, Guelders, Guelderlands, Guelderlanders, Breda Gueldre, Grueldres, Grueldrelands. Kraaikop trong tiếng Hà Lan   có nghĩa là đầu quạ, do hình dạng của đầu và mỏ. Không nên nhầm lẫn điều này với  Kraienköppe , một loài gà biểu diễn riêng biệt do Hà Lan / Đức phát triển.