VẮC XIN CHO CHIM CÚT

0
340

Chim cút là loài chim có khả năng kháng bệnh cực tốt, và rất ít trang trại chuyên biệt bị bệnh nặng. Tuy nhiên, chúng không được miễn dịch hoàn toàn và dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào