VITAMIN CHO CHIM CÚT

0
275

Giống như bất kỳ loài chim năng suất nào khác, chim cút cần vitamin và các chất dinh dưỡng khác để cải thiện sự phát triển và đẻ trứng của chúng. Các khoáng và vitamin nhu cầu của chim cút sẽ phụ thuộc vào giai đoạn tăng trưởng, trong đó nó được.

vitamin trong chim cút
Vitamin để cải thiện dinh dưỡng cho chim cút