Gà Empordanesa và Penedesenca

0
139

Gà Penedesenca. Gà Empordanesa. Chúng cuộn ra khỏi lưỡi, giống như hợp âm guitar trên nền các castanet. Tên tiếng Tây Ban Nha của chúng